Рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо діагностики і ведення синкопальних станів.

Рекомендації містять оновлену класифікацію синкопальних станів у ширшому аспекті транзиторних втрат свідомості, нові дані щодо епідеміології, новий діагностичний підхід, що базується на стратифікації ризику раптової серцевої смерті і кардіо-васкулярних подій, включно з рекомендаціями щодо лікування пацієнтів із нез’ясованими синкопальними станами.

Текст англійською.

Share