Рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо діагностики та лікування гострої та хронічної серцевої недостатності.

Ці рекомендації є розвитком і переглядом рекомендацій, опублікованих в 1995, 1997, 2001 і 2005 роках. З’явилось багато нової інформації щодо лікування серцевої недостатність (СН). Метою цього документа є забезпечення практичними рекомендаціями з діагностики, оцінки та лікування гострої та хронічної СН. Рекомендації спрямовані на підтримку практикуючих лікарів та інших працівників охорони здоров’я у веденні пацієнтів з СН. Основою цих рекомендацій є задокументовані та опубліковані докази щодо діагностики, ефективності та безпечності терапевтичних втручань при розвитку СН. СН – це синдром, який включає наступні ознаки: симптоми СН (задишка в спокої чи при навантаженні, і/або втома); ознаки затримки рідини в організмі; об’єктивні докази порушення структури чи функції серця в спокої. Перевагою визначення СН в цьому документі є його практичне застосування, що дозволяє застосувати точніший підхід в клінічній практиці, епідеміологічних дослідженнях чи клінічних випробуваннях. В рекомендаціях чітко описані основні та спільні клінічні прояви СН. Подана корисна класифікація, яка включає поділ СН на вперше виниклу, транзиторну і хронічну. В цьому документі автори вибрали термін “серцева недостатність із збереженою фракцією викиду” для визначення діастолічної СН. В контексті розвитку гострого інфаркту міокарда подані класифікації Killip і Forrester. В рекомендаціях описані типові зміни лабораторних показників, електрокардіографії, рентгенографії органів грудної клітки, ехокардіографії та додаткових неінвазивних та інвазивних методів дослідження. Особливу увагу в діагностичному алгоритмі СН приділяється визначенню рівнів натріуретичних пептидів (BNP, NT-proBNP). Щодо лікування СН, то особиста поведінка хворого та його обізнаність є запорукою успішного лікування та прогнозу. В рекомендаціях чітко вказані основні покази, протипокази, дозування та можливі побічні ефекти різних фармакологічних та хірургічних засобів із врахуванням класу та рівня доказовості. Коротко окреслено ведення пацієнтів із СН та аритміями, артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом, нирковою дисфункцією, хронічними обструктивними захворюваннями легень, анемією, кахексією,подагрою та вродженою СН. Гостра серцева недостатність (ГСН) – це швидкий початок чи зміна ознак і симптомів СН, що потребує негайного лікування. В документі представлена клінічна класифікація ГСН: декомпенсована хронічна СН, набряк легень, гіпертензивна СН, кардіогенний шок, ізольована правощлуночкова СН, гострий коронарний синдром і СН. Подана діагностика та ведення пацієнтів з ГСН з рекомендаціями щодо застосування кисню, неінвазивної вентиляції, морфіну, петлевих діуретиків, вазодилятаторів, інотропних засобів, вазопресорів. Наведена стратегія лікування хворих з ГСН відповідно до систолічного артеріального тиску та тиску наповнення лівого шлуночка.

Текст англійською.

Share