Рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо основних положень рекомендацій з діагностики та лікування клапанної хвороби серця (набутих вад серця).

Рекомендації присвячені клапанним вадам серця у дорослих і підлітків і не розповсюджуються на вади серця внаслідок ендокардиту та на вроджені вади серця у дорослих, так як Європейським товариством кардіологів вже розроблені відповідні рекомендації з лікування цих хвороб. Ехокардіографія є основним методом як для підтвердження діагнозу клапанної хвороби серця (КХС), так і для оцінки її важкості та прогнозу. При оцінці важкості КХС необхідно перевіряти послідовність між різними ехокардіографічними вимірами, також як і з анатомією, і механізмами КХС. Також необхідно перевіряти послідовність з клінічною оцінкою.

Текст англійською.

Share