Рекомендації європейського товариства кардіологів щодо ведення пацієнтів, які підлягають некардіальній хірургії.

Загалом, частота ускладнень при некардіальній хірургії коливається в межах 7-11% в різних країнах світу. Показник смертності 0,8%-1,5%. Близько 42% з них викликані кардіальними причинами. Тому периопераційна підготовка, контроль кардіальних ризиків при некардіальних хірургічних втручаннях є дуже актуальними.

Текст англійською.

Share