Рекомендації європейського товариства кардіологів з діагностичної та лікувальної тактики гіпертрофічної кардіоміопатії.

1 вересня на цьогорічному конгресі Європейського товариства кардіологів оприлюднено текст нових рекомендацій щодо діагностичної та лікувальної тактики гіпертрофічної кардіоміопатії.

Рутинно рекомендується використовувати 12-канальне ЕКГ, 48 годинний холтерівський моніторинг. При первинній діагностиці трансторакальна комп’ютерна томографія з прийомом Вальсальви. Магнітно-резонансна томографія з гадолінієм рекомендується у пацієнтів з ГКМП,що мають погане акустичне ехокардіографічне вікно. До рекомендацій ввійшла нова шкала ризику раптової смерті у пацієнтів з ГКМП. Вона включає максимальну товщину стінок, розмір лівого передсердя, максимальний градієнт вихідного тракту лівого шлуночка, сімейний анамнез раптової смерті, нестійкої шлуночкової тахікардії, непояснені синкопе та вік. За даними рекомендацій, необхідно визначити 5-ти річний ризик раптової смерті та перевіряти його що 1-2 роки. Імплантований кардіовертер-дефібрилятор рекомендується у пацієнтів з ризиком 5-річної раптової смерті ≥6%, а очікувана тривалість життя більше 1 року.

Текст англійською.

Share