Рекомендації європейського товариства кардіологів з діагностичної та лікувальної тактики тромбоемболії легеневої артерії.

Нові рекомендації були представлені на конгресі Європейського товариства кардіологів 2014.

До їх складу ввійшло 3 основні зміни: нові рекомендації дозволять чіткіше стратифікувати ризики при виборі тактики лікування, чіткіше описано хто саме належить до групи проміжного ризику; за даними нових досліджень сформульовано покази до тромболітичної терапії для “нормотензивних” пацієнтів; зважаючи на дані нових досліджень, розширено покази до використання нових пероральних антикоагулянтів як при гострій ТЕЛА так і в подальшому, для підтримуючої терапії.

Текст англійською.

Share