Рекомендації Європейського товариства кардіологів з діагностики та лікування мітральних вад.

Хоча клапанні хвороби серця (КХС) є менш поширеними в індустріалізованих країнах, ніж ішемічна хвороба серця, серцева недостатність чи артеріальна гіпертензія, ці рекомендації є цікаві з кількох причин: 1) при КХС часто потрібні інтервенційні втручання; 2) зроблений значний поступ в розумінні їх патофізіології; 3) за останні роки змінилась популяція пацієнтів. Краща профілактика стрептококової інфекції привела до зменшення випадків ревматичних уражень клапанів, в той час як збільшилась кількість дегенеративних клапанних хвороб в індустріалізованих країнах. Перше місце посідає аортальний стеноз внаслідок кальцифікації, другою за частотою є мітральна недостатність; 4) стандартом діагностики для оцінки структури і функції серцевих клапанів є ехокардіографія; 5) лікування КХС полягає не лише у протезуванні клапанів, але й інтенсивно впроваджуються реконструктивні і черезшкірні інтервенційні технології.

Share