Рекомендації Європейської асоціації ехокардіографії. Ехокардіографія при захворюваннях аорти.

Ехокардіографія має важливе значення у діагностиці патології аорти. Оцінка стану аорти є частиною стандартного ехокардіографічного обстеження. Трансторакальнаехокардіографія дозволяє адекватно оцінити декілька сегментів аорти, зокрема корінь аорти і проксимальну частину її висхідного відділу. Черезстравохіднаехокардіографія є методом вибору у виявленні розшарування аорти. В цій статті основна увага спрямована на діагностичну цінність методів трансторакальної і черезстравохідноїехокардіографії для оцінки захворювань аорти, їх переваги і обмеження при різних клінічних ситуаціях.

Текст англійською.

Share