Рекомендації Європейської асоціації ехокардіографії з використання ехокардіографії у діагностиці серцевих джерел емболії.

Серцева причина емболії трапляється у 15-30% випадків ішемічних інсультів. Інсульт, зумовлений кардіоемболією, є, як правило, важким із високим ризиком смерті. При відсутності церебро-васкулярної патології пошук джерела тромбоемболії спрямований на виявлення кардіальних причин захворювання. Саме тут ехокардіографія, як трансторакальна, так і черезстравохідна, має важливе значення. В цих рекомендаціях описані потенційні серцеві причини емболій і цінність ехокардіографії у клінічній практиці.

Текст англійською.

Share