Реологические свойства крови, агрегация тромбоцитов и состояние микроциркуляции при артериальной гипертензии.

Е.Э Константинова, Е.В. Миронова, Л.А. Иванова, Т.Н. Толстая. (Республиканский научно-практический центр”Кардиология”МЗ РБ, г. Минск). –”Тромбози в клінічній практиці: профілактика, діагностика, лікування”/ 1-а українська конференція з міжнародною участю. – 2004. С. 84 – 86.

“Необходимость повышения эффективности методов диагностики, лечения и профилактики артериальной гипертензии (АГ) обусловлена тем, что данный вид сердечно-сосудистой патологии остается одной из основных причин смертности и инвалидизации населения промышленно развитых стран. Важную роль в патогенезе АГ играют нарушения микроциркуляции, одним из ключевых звеньев, формирования которых являются гемореологические расстройства. Однако особенности изменения функционального состояния эритроцитов и взаимосвязь этих показателей с агрегационной способностью тромбоцитов изучены недостаточно. В то же время знание закономерностей их изменения и взаимосвязи с состоянием микроциркуляторного звена сердечно-сосудистой системы на различных стадиях развития АГ необходимо для разработки и развития методов диагностики и профилактики данного заболевания.

Выводы.

Использование конъюктивальной биомикроскопии с количественной оценкой состояния микроциркуляторных структур позволяет в покое выявлять лиц со склонностью к гипертензивным реакциям на физическую и эмоциональную нагрузку. Данное исследование, проводимое в условиях стандартной велоэргометрической пробы, позволяет дифференцировать проявления нейроциркуляторной дистонии от начальных стадий АГ, что является важным фактором выявления и профилактики этой сердечно-сосудистой патологии. Как показывают результаты проведенного исследования, увеличение функциональной активности тромбоцитов имеет место на начальных стадиях АГ, то время при прогрессировании заболевания более выраженными являются нарушения функциональных свойств эритроцитов. Полученные данные указывают на различную степень участия тромбоцитарного и эритроцитарного звеньев в формировании нарушений микроциркуляции при развитии и прогрессировании АГ.

Коментар.

Нагадується нам про те, що”важную роль в патогенезе играют нарушения микроциркуляции”. Такі порушення зумовлені багатьма причинами, а особливо спазмом судин, порушенням вязкістних характеристик (підвищення в’язкості крові), периваскулярним набряком.

Такі порушення є генералізовані,а не локальні, і це необхідно враховувати. Наприклад, підшлункова залоза також страждає через порушення мікро циркуляції і перенавантажувати її не слід.

Покращити капілярний кровообіг можна з допомогою гірудотерапії, дієти, фізнавантажень та ін. До речі, відомий лікар Залманов рекомендував не лише скіпідарні ванни для покращення мікро циркуляції, але обов’язковим було дотримання під час лікування дієти Бірхер-Беннера (німецького лікаря, який працював у Швейцарії на зламі XIX – XX століть і на нашу думку буде оцінений і зрозумілий у XXI столітті).

Обмежуючи (розумно!) харчування, тим самим зменшуємо і потребу тканин у кисні, в тому числі і міокарду (вже на 2-3 тиждень пульс знижується навіть до 50-60 ударів на хвилину).

Share