Робоча група з гострої серцевої недостатності Європейського кардіологічного товариства. Резюме настанови з діагностики й терапії гострої серцевої недостатності.

Гостра серцева недостатність (ГСН) – швидкий розвиток симптомів та ознак внаслідок порушення функції серця. ГСН може відзначатись на фоні попереднього захворювання серця або без нього. Порушення функції серця може бути пов’язане із систолічною або діастолічною дисфункцією, порушенням серцевого ритму або невідповідністю переднавантаження й постнавантаження. Мета цієї настанови – надати обґрунтування методів діагностики й лікування ГСН у популяції дорослих пацієнтів, представити всі наявні дані з конкретного питання, для того щоб допомогти лікарям оцінити користь і ризик проведення певної діагностичної чи лікувальної процедури.

Share