Робоча група з серцевої недостатності Українського наукового товариства кардіологів. Класифікація хронічної серцевої недостатності. Рекомендації з лікування хронічної серцевої недостатності.

загальні заходи, медикаментозне лікування хронічної серцевої недостатності із систолічною дисфункцією лівого шлуночка, діуретики (салуретики), інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту, бетаадреноблокатори, дигоксин, препарати, показані окремим категоріям хворих, хірургічне лікування хронічної серцевої недостатності, лікування хворих із хронічною серцевою недостатністю та збереженою систолічною функцією лівого шлуночка, диспансеризація хворих із хронічною серцевою недостатністю.

Share