Селен: биологическая роль и антиоксидантная активность.

В.А.Барабой, Е.Н. Шестакова. (Институт экспериментальной радиологии Научного центра радиационной медицины АМН Украины, Киев.) – Український біохімічний журнал, 2004, Т. 76, № 1. С. 23 – 31.

“Огляд сучасних уявлень про біологічну роль та функції селена – ессенціального елемента, що входить до складу багатьох білків, перш за все глютатіонпероксидази та інших пероксидаз, а також діє у вигляді вільного іона. Основний механізм біологічної дії селена – антиоксидантний. За хімічними властивостями він близький до сірки, але більш активний, витісняє сірку з її сполук. Бере участь у біосинтезі тиреоїдних гормонів. Селен забезпечує рухливість сперматозоїдів, є активним імуномодулятором, більш потужним антиоксидантом, ніж вітаміни Е, С, А, бета-каротин, з якими in vivo успішно взаємодіє, але відрізняється своєю токсичністю. Селен – важливий фактор біологічного захисту ендотелія судин, ліпопротеїнів низької щільності, ДНК, хромосом, винятково важливий аліментарний засіб попередження ішемічної хвороби серця та гальмування розвитку атеросклерозу, утворення злоякісних пухлин. Дефіцит селену, який звичайно є наслідком аліментарної неповноцінності, набуває особливо негативного впливу в геохімічних провінціях із низьким вмістом селену у грунті, гірських породах. Найбагатшими джерелами селену в дієті людини є морепродукти, нирки, печінка, м’ясо, зернові, а серед овочів – часник, цибуля, капуста (особливо броколі).

Антиоксидантная активность и метаболизм селена.

Микроэлемент в малых и средних дозах осуществляет эффективную антиоксидантную защиту митохондрий, в том числе на фоне дефицита глютатиона, более сильную чем альфа-токоферол. Антиоксидантная активность селена лежит в основе его гепато- и кардиозащитного действия, которое осуществляется также при участии глутатиона. Селен защищает и белки от атаки пероксинитрита, сопровождающейся нитрованием тирозина в их составе. Следует особо отметить, что селен подобно цинку и в отличие от других металлов с переменной валентностью ведет себя только как АО и почти никогда как прооксидант.

Селен – фактор профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Селен, в силу своей антиоксидантной активности, ограничивает и блокирует синдром пероксидации – важнейший фактор риска атеросклероза, ишемической болезни сердца, других сердечно-сосудистых заболеваний. Его дефицит усиливает продукцию активных форм кислорода, синтез тромбоксанов, увеличивает агрегацию тромбоцитов и ингибирует продукцию простациклина – фактора защиты эндотелия. Глутатионпероксидаза, активированная селеном, снижает количество гидропероксидов фосфолипидов и эфиров холестерола в липопротеинах крови, накопление окисленного LDL в стенке артерий, уменьшает опасность образования микротромбов, продукцию простагландинов и лейкотриенов, модулирует распираторный взрыв в фагоцитах (макрофагах), подавляя продукцию О2, Н2О2, HOCl.

Селен является фактором защиты также от ревматоидного артрита, панкреатита и астмы. Глутатионпероксидаза защищает от миокардита, вызываемого вирусом коксаки В3, индуцируя мутации вирусного генома. Таким образом, роль селена как фактора снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний несомненна.”

Коментар.

Джерела селену вказані. Вміст у зернових і овочах залежить від вмісту селену у грунті. Споживаючи зернові, овочі і морепродукти можна забезпечити організм достатньою кількістю цього важливого мікроелементу.

Вже років 25 читаємо роботи В.А. Барабоя. Його монографії чудові.

Share