Серцево-судинні захворювання. Класифікація, схеми діагностики та лікування.

За редакцією проф. В.М. Коваленка та проф. М.І. Лутая.

Розглянуто класифікацію та номенклатуру основних серцево-судинних захворювань, що відповідають Міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду, що набула чинності для статистичного кодування в Україні з 1999 року. Класифікація деяких нозологічних форм серцево-судинних захворювань розроблялася відповідними робочими групами Українського товариства кардіологів та обговорювалася на об`єднаному пленумі кардіологів, ревмвтологів і кардіохірургів (6-8 жовтня, 1999, Київ). VI Національний конгрес кардіологів України (18-21 вересня, 2000, Київ) затвердив її.

Рекомендовані схеми діагностики включають обов`язкові і додаткові лабораторні та інструментальні методи обстеження пацієнтів із сердцево-судинними захворюваннями. У представлених схемах лікування враховані основні принципи медикаментозного лікування, критерії його ефективності, тактика ведення пацієнтів із хворобами системи кровообігу. Призначено для використання у клінічній практиці, розраховано для лікарів різного медичного профілю.

Share