Статини і аорто-коронарне шунтування.

063-1

Коли? В якій дозі? З якою метою? У багатьох дослідженнях підтверджено позитивний ефект використання статинів після аорто – коронарного шунтування (АКШ). В літературному огляді, нещодавно опублікованому в журналі The Annals of Thoracic Surgery, вкортре підтверджено цей факт. Тезисно розглянемо головне.

Завдяки плейотропним ефектам статинів, в тому числі протизапальним, периопераційне їх використання покращує результати лікування. Власне, зниження прозапальних цитокінів в більшій мірі, ніж зменшення холестерину, забезпечує позитивні ефекти статинів після аорто – коронарного шунтування. Так, покращення клінічних результатів було пов’язано зі зниженням рівня С-реактивного протеїну вже на 14 добу лікування статинами, незалежно від показника зниження ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ).

В одному з досліджень автори довели, що на 14 день після АКШ, у пацієнтів , що отримували аспірин з аторвастатином на наступний день після операції, були кращі показники ендотеліальної та згортальної функції, порівняно з тими, що отримували тільки аспірин. В іншому дослідженні виявили, що периопераційне використання високих доз статинів (на противагу низьким дозам) плюс інг- АПФ зменшує післяопераційну системну запальну відповідь, яка спостерігається у пацієнтів після АКШ.

Ряд досліджень показав, що периопераційна терапія статинами асоціюється зі зниженням смертності від усіх причин після АКШ, пишуть дослідники. Також, використання аторвастатину зменшувало частоту післяопераційної фібриляції передсердь, але результати були суперечливими для розувастатину (Crestor, AstraZeneca). Це може бути частково пояснено відмінністю в плейотропних ефектах окремих статинів завдяки їх ліпофільності( аторвастатин і симвастатин), порівняно з більш гідрофільними.

Дані про нефропротекцію статинів після АКШ неоднозначні. Досліджували в більшості пацієнтів низького ризику у обсерваційних дослідженнях.

Використання статинів зменшує тривалість перебування в стаціонарі, ймовірно за рахунок зменшення частоти післяопераційних ускладнень. До того ж, загалом, побічні ефекти статинів у піляопераційних хворих зустрічалися рідко, а використання цих ліків є значно меншим необхідного.

Джерело…

Share