Статини, цукровий діабет та серцева недостатність.

various pills; Shutterstock ID 107186762; PO: The Huffington Post; Job: The Huffington Post; Client: The Huffington Post; Other: The Huffington Post

Середні дози профілактують розвиток серцевої недостатності краще, ніж низькі. Терапія статинами середньої інтенсивності знижує поширеність серцевої недостатності (СН) у пацієнтів з цукровим діабетом другого (ЦД 2) типу, порівняно з пацієнтами на терапії низької інтенсивності.

Вчені оцінили 600 дорослих пацієнтів (середній вік 66,3 років; 68% чоловіків) з ЦД 2 типу в період з березня 2000 року по листопад 2007 року. Визначили зв’язок між інтенсивністю терапії статинами і розвитком СН. Медіана періоду спостереження склала 6 років. Початково у 53% учасників була ІХС.
Учасники були розділені на групи в залежності від вихідного лікування статинами: помірної інтенсивності (N = 138), низької інтенсивності (N = 186) або відсутність прийому статинів (N = 276).

За час спостереження у 17,7% учасників розвинулась серцева недостатність. У пацієнтів, які отримували терапію статинами помірної інтенсивності, у порівнянні з пацієнтами на низьких дозах, ризик СН був значно нижчим (ВР = 0,31; 95% ДІ 0,13-0,65.) СН розвивалась рідше навіть за наявності ІХС та вищого показника ЛПНЩ.

Дослідження: Kishimoto I, et al. BMJ Open Diabetes Res Care. 2015;doi:10.1136/bmjdrc-2015-000137.

Share