Кафедри кардіології та терапії

  • Кафедра кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освітиім. П.Л. Шупика
  • Кафедра кардіології та функціональної діагностики Буковинської державної медичної академії
  • Кафедра пропедевтичної терапії та клінічної кардіології Донецького національного медичного університету
  • Кафедра кардиологии та функциональной диагностики ХМАПО
  • Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини луганського державного медичного університету
  • Кафедра госпітальної терапії №1 Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова
  • Кафедра госпітальної терапії №2 Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова
  • Кафедра терапії № 2 та дерматології, венерології ФПДО ЛДМУ ім. Данила Галицького
  • Кафедра сімейної медицини ФПДО ЛДМУ ім. Данила Галицького
  • Кафедра терапії ФПДО ЛДМУ ім. Данила Галицького
Share