Увеличение концентрации глюкозы крови во время антигипертензивного лечения как предиктор инфаркта миокарда.

Dunder K, Lind L, Zethelius B, Berglund L, Lithell H. Department of Public Health and Caring Sciences/ Geriatrics, Uppsala University, PO Box 609, SE-751 25 Uppsala, Sweden. BMJ 2003 Mar 29;326 (7391): 681. – Медицинский реферативно-обзорный журнал. № 2, 2003. – С. 108.

Цель.

Исследовать влияние гипергликемии на риск развития инфаркта миокарда с особым акцентом на пациентов, принимающих антигипертензивные препараты.

Дизайн.

Проспективное популяционное когортное исследование.

Место.

Уппсала, Швеция.

Участники.

1860 мужчин, участвовавших в 1970-3 годах в возрасте 50 лет в исследовании состояния здоровья, идентифицировавшем факторы риска по сердечно-сосудистой патологии, были повторно обследованы в возрасте 60 лет и затем наблюдались в среднем 17, 4 года.

Конечная точка.

Инфаркт миокарда в возрасте после 60 лет.

Результат.

У участников исследования, у которых развился инфаркт миокарда после 60 лет (n =253), определяли достоверно большее повышение уровня глюкозы крови в возрасте от 50 до 60 лет, чем те, у кого не было инфаркта миокарда. В многофакторной модели пропорционального риска повышение гипергликемии было независимым фактором риска по инфаркту миокарда (Р = 0,0001) у мужчин, получавших антигипертензивное лечение в возрасте 60 лет (n = 291, в основном бета-блокаторы и тиазидовые диуретики), но не у тех, у кого не было такого лечения. Влияние гипергликемии уменьшилось после включения исходной концентрации сывороточного проинсулина, но осталось значимым. Существовало достоверное влияние исходной концентрации проинсулина (маркер инсулинорезитентности) и антигипертензивного лечения на повышение глюкозы крови.

Выводы.

Повышение уровня глюкозы крови у пациентов в возрасте от 50 до 60 лет и исходная концентрация проинсулина были важными факторами риска по инфаркту миокарда у мужчин, получавших антигипертензивное лечение. Метаболическое влияние бета-блокаторов и диуретиков увеличивает риск инфаркта миокарда.”

Коментар.

Можемо сприйняти як дане побічний ефект антигіпертензивного лікування. Але можемо впливати на глікемічний профіль за допомогою харчування, фізичних навантажень, що має чітке наукове обґрунтування, не можна ігнорувати і зв’язок психологічного стану, з рівнями глюкози (підйом цукру крові після стресу).

Як приклад, уявімо собі: в одній роботі хворі старшого віку, у яких вже а priori є порушення толерантності до глюкози, є знижений вміст хрому в тканинах, гіперінсулінемія і т.п. (з більшою чи меншою степінню вираженості). Якщо такий хворий буде споживати цукор, борошняні вироби, мало рухатись, то ці негативні біохімічні зміни будуть посилюватись. Але відкорегувати дієту, фізичну активність цілком можливо, що саме по собі вплине на тиск і зменшить потребу в медикаментах. Ось тільки чи знайдеться 1860 мужчин, що бажали б таких змін у способі життя?

Share