Вивчення впливу елгацину на морфоструктуру міокарда здорових щурів різного віку.

Яковлєва Л.В., Карбушева І.В., Лар”яновська Ю.Б. (Національний фармацевтичний університет). – Фар маком, № 3, 2004. С. 36 – 41.

“Прискорення темпів старіння населення, ріст числа”вікових захворювань”та їх значне омолодження обумовлюють актуальність дослідження механізмів старіння з метою створення геропротекторних засобів.

Одним із напрямків дослідження механізмів процесу старіння та оцінки можливостей його фармакокорекції є вивчення морфоструктурних змін у тканинах та органах, зокрема у серцевому м’язі. Серцево-судинна система однією з перших реагує на старіння організму гуморальними, функціональними, клінічними та морфологічними змінами, які проявляються розвитком так званих”вікових захворювань”(гіпертонічна хвороба, атеросклероз та його ускладнення – інфаркти та інсульти), що, у свою чергу, є основною причиною смертності у похилому віці. Так, за даними американських демографів, ішемічна хвороба серця у пацієнтів старших за 75 років складає 70% серед усіх захворювань, та у 2/3 випадках є причиною смерті. У зв’язку з цим важливим напрямком геропротекції є пошук засобів профілактики зазначених вікових захворювань.

Об’єктом наших досліджень став новий препарат”Елгацин”, розроблений вченими НфаУ разом зі співробітниками ЗАТ НВЦ”Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”на основі елагової кислоти, що за хімічною структурою є представником гідролізованих дубильних речовин. У доклінічних дослідженнях, проведених на базі Центральної науково-дослідної лабораторії НФаУ, встановлені антиоксидантні, мембранопротекторні, анти ексудативні властивості елгацину, що обумовили виражену кардіопротекторну дію у тварин репродуктивного віку, а також були передумовою для дослідження впливу препарату на міокард тварин різного віку. У раніше проведених дослідженнях було встановлено, що найбільш інтенсивно процеси перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) протікають у статевонезрілих тварин. Процес статевого дозрівання інтактних тварин характеризувався активацією ендогенної антиоксидантної системи (АОС) та функціональної діяльності міокарда. При старінні інтактних тварин відбувалося зниження антиоксидантного захисту кардіоміоцитів на тлі збереження активності ПОЛ на рівні статевозрілих тварин. Елгацин при профілактичному введенні у дозі 1 мг/кг відновлював порушену з віком рівновагу ПОЛ/АОС у інтактних тварин 24-місячного віку. Одержані результати свідчать про потенційні геропротекторні властивості елгацину та доцільність проведення подальших досліджень у цьому напрямку.

Метою даної роботи стало дослідження впливу елгацину на морфоструктуру міокарда здорових щурів різного віку.

Висновки.

1. Старіння тварин супроводжується перебудовою морфоструктури міокарда: розвитком гіпертрофії, дистрофії, стоншенням волокон, збільшенням міжм’язового простору та розвитком кардіосклерозу.

2. Елгацин при профілактичному введенні усував мікроциркуляторні порушення у міокарді та розвиток пов’язаних з ними явищ перебудови та кардіосклерозу, що свідчить про його виражені геропротекторні властивості.”

Коментар.

Це не реклама препарату. На цьому прикладі ми хотіли показати, що використання антиоксидантного, мембранопротекторного засобу дає можливість запобігти структурним (!) змінам в міокарді. Але це так само можливо і при оптимальному поступленні антиоксидантів, мембранопротекторів з їжею і зведенні до мінімуму поступлення прооксидантів чи їх утворення в організмі.

Share