Вживання кави і кальцієвий індекс коронаних артерій.

Мета: вивчити зв’язок між регулярним вживанням кави і показником поширеності кальцію коронарних артерій (ККА) у великій вибірці осіб молодого і середнього віку без симптомів.

Методи до перехресного дослідження включено 25 138 чоловіків і жінок (середній вік 41,3 років) без клінічних проявів серцево-судинних захворювань, які підлягали скринінгу стану здоров’я.Пацієнтам проводили анкетування та комп’ютерну томографію. Для вивчення співвідношення показника ККА та частоти вживання кави використали метод регресійного Tobit-аналізу.

Результати показник поширеності ККА (ККА> 0) склав 13,4% (n = 3364). З них 11,3% мали ККА 1-100 (n = 2832) і 2,1% більше 100 (n = 532 ). Середнє ± SD споживання кави становило 1,8 ± 1,5 чашки/ день. Співвідношення ККА і вживання кави за мультифакторним аналізом (95% ДІ): порівнювали тих, хто п’є каву рівне 5чашок/день до тих, хто взагалі не п’є кави. Отримали 0,77 (0,49-1,19), 0,66 ( 0,43 – 1,02), 0,59 (0,38 – 0,93), і 0,81 (0,46 – 1,43), відповідно (р = 0,02). Закономірність зберігалась у всіх підгрупах, що різнились за віком, статтю, статусом куріння, вживанням алкоголю, наявністю ожиріння, діабету, гіпертонії, гіперхолестеринемії.

Висновки у великій вибірці чоловіків і жінок,без клінічних ознак серцево-судинних хвороб, помірне вживання кави пов’язане з низькою поширеністю субклінічного атеросклерозу коронарних артерій.

Джерело…

Share