Європейська ініціатива “Stent for life” підтримана Міністерством охорони здоров’я України.

Безымянный

В Україні стартував проект спрямований на зниження інвалідності та смертності у хворих на гострий інфаркт міокарда.

Проект спрямований на вдосконалення надання невідкладної медичної допомоги хворим на ГІМ, ефективної взаємодії при цьому служби екстреної медичної допомоги, системи кардіологічної та кардіохірургічної допомоги та сімейних лікарів. Програма успішно реалізовується в багатьох країнах Європи (Франції, Іспанії, Португалії, Греції та ін.), досвід яких показує зниження смертності від інфаркту міокарда в стаціонарі більш ніж у 2 рази.

Найбільш ефективний метод реперфузійної терапії — первинне коронарне стентування — використовується в менш ніж половині областей України. Найбільш вагомий внесок в реалізацію сучасної стратегії лікування при ГІМ вносять Одеська, Закарпатська, Черкаська, Івано-Франківська, Вінницька, Хмельницька, Львівська, Полтавська області. У зазначених областях проживає 35,5% населення України. Їх досвід МОЗ планує використати в реалізації проекту «Регіональна реперфузійна мережа в дії».

Метою проекту є впровадження системного підходу в перкутанній реперфузійній терапії (первинне стентування) та догоспітальне застосування фібринолітиків (при тривалому транспортуванні) з подальшою перкутанною ангіопластикою інфарктної артерії, а також об’єднання ресурсів кожної області в єдину «Регіональну реперфузійну мережу» для найбільш ефективного лікування пацієнтів із ГІМ, організація чіткої взаємодії служби екстреної медичної допомоги та системи кардіологічної і кардіо¬хірургічної допомоги.

Очікується, що сформована система реперфузійної терапії пацієнтів із ГІМ дозволить знизити госпітальну летальність (до 5–7% у лікувальних закладах учасників проекту, в середньому по Україні цей показник становив 13,6% в 2014 р.); підвищиться рівень своєчасного виявлення пацієнтів із гострими коронарними синдромами з елевацією і без елевації сегмента ST; посилиться взаємодія служби екстреної медичної допомоги та системи кардіологічної та кардіохірургічної допомоги населенню; зросте доступність якісної та ефективної високоспеціалізованої медичної допомоги населенню. Залучення сімейних лікарів у систему реабілітації та подальшого лікування пацієнтів із постінфарктним кардіосклерозом зможе забезпечити контроль за пацієнтами після реваскуляризаційних процедур і адекватну інтеграцію сімейної медицини у спеціалізовану систему ведення пацієнтів після реперфузійної терапії..

Джерело…

Фото moz.gov.ua

Share