Європейське товариство кардіологів. Актуальні аспекти ведення пацієнтів з аортальними вадами серця.

Опубліковані нещодавно в журналі European Heart Journal рекомендації Європейського товариства кардіологів по веденню пацієнтів з клапанними хворобами серця (КХС) – Guidelines on the management of valvular heart disease – в нашій крайні викликає особливий інтерес. Ревматичні вади серця у Європі діагностують переважно у молодих емігрантів із країн, що розвиваються, вклад інфекційного ендокардиту залишається незмінним, і, як стверджують експерти, сьогодні домінують КХС дегенеративного ґенезу: частіше трапляються аортальний стеноз і мітральна регургітація, рідше аортальна регургітація і мітральний стеноз. КХС широко розповсюджені, їх механізми прогресування є достатньо вивчені, при цьому велику увагу приділяють супутній патології – атеросклероз, ниркова недостатність, хронічні обструктивні захворювання легень. Основним методом діагностики залишається ехокардіографія, а що стосується клінічних рішень і тактики ведення пацієнтів, то їх визначають із врахуванням доказової бази, які представлені в рекомендаціях. Удосконалення технологій протезування, запровадження перкутанних втручань і встановлення особливостей фармакотерапії відображають актуальність проблеми КХС.

Share