Європейські методичні рекомендації з профілактики серцево-судинних захворювань.

Третя об’єднана доповідь європейських і міжнародних товариств з профілактики серцево-судинних захворювань в клінічній практиці (складений представниками восьми товариств і експертами).

В рекомендаціях представлена інформація про проблеми профілактики серцево-судинних захворювань (ССЗ) з метою допомоги практичним лікарям в оцінці позитивних і негативних сторін специфічної діагностики та терапії. За останні роки різними європейськими і міжнародними організаціями (Європейським товариством кардіологів, Американською асоціацією серця, Американським коледжем кардіологів та іншими товариствами) представлено велику кількість рекомендацій. Така різноманітність думок поставила під сумнів повноваження і законність методичних рекомендацій, які були розроблені Європейським товариством кардіологів і могли би забезпечити гарантоване прийняття рішення. Це виявилось однією з причин, завдяки якій Європейське товариство кардіологів спільно з іншими організаціями розробило нову редакцію методичних рекомендацій. Європейський Комітет з методичних рекомендацій контролює і координує підготовку нових видань, розробленими цільовими групами і групами експертів.

Share