Європейські рекомендації з профілактики серцево-судинних захворювань.

Третя об’єднана робоча група Європейського товариства кардіологів з профілактики серцево-судинних захворювань в клінічній практиці.

Метою розроблених рекомендацій є зниження розвитку вперше виниклих чи повторних клінічних подій, таких як ішемічна хвороба серця, ішемічний інсульт і хвороби периферичних артерій. Основна задача – профілактика інвалідності і ранньої смерті. Саме тому велика увага приділяється зміні способу життя, впливу основних факторів ризику і використанню медикаментозних препаратів у профілактиці серцево-судинних захворювань. Ці рекомендації спеціально призначені для підтримки розвитку Національної програми з профілактики серцево-судинних захворювань. Рекомендації слід розглядати як основу, яку можна доповнити, враховуючи різноманітні політичні, економічні, соціальні і медичні аспекти.

Share