Замінники солі з високим вмістом калію для лікування артеріальної гіпертензії.

Неординарне рандомізоване сліпе контрольоване дослідження, метою якого було вивчити вплив замінників солі з високим вмістом калію та низьким натрію на артеріальний тиск (АТ) пацієнтів, що проживають в Тібеті на висоті більше 4300 метрів над рівнем моря.

Методи: до дослідження ввійшло 282 мешканці даної території віком 40 років і більше з артеріальною гіпертензією (АГ). Пацієнтів розділили на дві групи в співвідношенні 1:1. Пацієнти основної групи протягом 3 місяців отримували замінник солі (65% хлориду натрію, 25% хлориду калію, 10% хлориду магнію). пацієнти контрольної групи протягом 3 міс. отримували звичайну сіль (100% хлорид натрію). Зміни показника АТ визначалися як первинна кінцева точка дослідження.

Результати: після закінчення трьохмісячного терміну, в основній групі знизились показники систолічного та діастолічного АТ на 8,2 та 3,4 мм. рт. ст. відповідно в порівнянні з показниками пацієнтів контрольної групи. ІТТ-аналіз показав зниження систолічного та діастолічного АТ в основній групі в порівнянні з контрольною на 7,6 та 3,5 мм. рт.ст. відповідно. А також, в основній групі частка пацієнтів, в яких вдалося досягти конролю АТ була значно вищою, ніж в контрольній групі (19,2 проти 8,8%).

Висновки: Використання замінників солі з високим вмістом калію може знижувати АТ і бути простим, дешевим методом контролю захворюваності на АГ.

Джерело…

За матеріалами “Здоров’я України”.

Share