Установчі документи провайдера БПР

Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я


Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини


Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами, лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг, що затверджується провайдером


Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини